Κωδικός ερώτησης: 1294 11/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε τα κατάλληλα δεδομένα στην περιοχή κελιών Α4:J5, έτσι ώστε χρησιμοποιώντας τη κατάλληλη συνάρτηση στο κελί Α1, να εμφανιστεί το άθροισμα των παραγγελιών για τον Κώστα Γουτούδη (όπου το ΣύνολοΑξίας, για την κάθε παραγγελία, είναι μεγαλύτερο από 1000) και τον Στέλιο Λαμπρόπουλο (όπου το ΣύνολοΑξίας, για την κάθε παραγγελία, είναι μικρότερο από 1000).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εισάγετε τα κατάλληλα δεδομένα στην περιοχή κελιών Α4:J5, έτσι ώστε χρησιμοποιώντας τη κατάλληλη συνάρτηση στο κελί Α1, να εμφανιστεί το άθροισμα των παραγγελιών για τον Κώστα Γουτούδη (όπου το ΣύνολοΑξίας, για την κάθε παραγγελία, είναι μεγαλύτερο από 1000) και τον Στέλιο Λαμπρόπουλο (όπου το ΣύνολοΑξίας, για την κάθε παραγγελία, είναι μικρότερο από 1000).