Κωδικός ερώτησης: 1311 10/34
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε μια συνάρτηση στο κελί Α1 η οποία θα υπολογίζει τα μη κενά κελιά για την περιοχή κελιών Α3:Α15000.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εισάγετε μια συνάρτηση στο κελί Α1 η οποία θα υπολογίζει τα μη κενά κελιά για την περιοχή κελιών Α3:Α15000.