Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Es handelt sich um ein sehr großes Protokoll zur Übertragung von Daten. Es handelt sich um eine Art, Ton- und Videodateien über das Internet zu bieten.
Es handelt sich um ein Gerät zur Wiedergabe von Multimedia-Dateien. Sonstiges
Κωδικός ερώτησης: 13513 23/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche der oben stehenden Optionen beschreibt am besten den Begriff Podcast?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11