Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Spyware Software
Worm Τίποτα από τα παραπάνω
Κωδικός ερώτησης: 13516 25/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Το λογισμικό που έχει ως σκοπό να υποκλέψει δεδομένα από τον υπολογιστή σας, ονoμάζεται...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Το λογισμικό που έχει ως σκοπό να υποκλέψει δεδομένα από τον υπολογιστή σας, ονoμάζεται...