Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Alle Computer sollen sich im selben Raum befinden. Alle Netzwerknutzer sollen die gleichen Zugriffsrechte haben.
Jeder Netzwerknutzer soll einen Benutzernamen und ein Passwort sowie bestimmte Zugriffsrechte haben. Der Netzwerkadministrator soll jeden Benutzer über die erlaubten Aktionen aufklären, damit es keinen versehentlichen Datenverlust verursacht wird.
Κωδικός ερώτησης: 13517 26/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche der Sätze über ein Computernetzwerk ist richtig?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11