Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Einem Betrug zum Opfer fallen. Versehentlich seine persönlichen Daten bekannt geben.
Von anderen Nutzern gestört oder erpresst werden. Alle Antworten
Κωδικός ερώτησης: 13518 27/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Was kann einem Internetnutzer passieren?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11