Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Die Nutzung vom Internet verbieten. Ihre Aktivität im Internet überwachen und sie über verschiedene Bedrohungen aufklären.
Κωδικός ερώτησης: 13520 10/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wie können Eltern ihren Kindern vor den Internetbedrohungen schützen?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Wie können Eltern ihren Kindern vor den Internetbedrohungen schützen?