Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Die Nutzung vom Internet verbieten. Ihre Aktivität im Internet überwachen und sie über verschiedene Bedrohungen aufklären.
Κωδικός ερώτησης: 13520 19/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wie können Eltern ihren Kindern vor den Internetbedrohungen schützen?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11