Κωδικός ερώτησης: 149 4/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Richten Sie den Absatz, der mit dem Text ÜBER DIE DICHTKUNST beginnt, zentriert aus.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Richten Sie den Absatz, der mit dem Text ÜBER DIE DICHTKUNST beginnt, zentriert aus.