Κωδικός ερώτησης: 1506 6/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε στο κελί Β10 τα δεδομένα του αρχείου out1.txt που βρίσκεται στον φάκελο ΙL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας. (το αρχείο είναι οριοθετημένο με ελληνική (Windows) κωδικοποίηση, οριοθέτης ο χαρακτήρας ερωτηματικό [;]).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εισάγετε στο κελί Β10 τα δεδομένα του αρχείου out1.txt που βρίσκεται στον φάκελο ΙL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας. (το αρχείο είναι οριοθετημένο με ελληνική (Windows) κωδικοποίηση, οριοθέτης ο χαρακτήρας ερωτηματικό [;]).