Κωδικός ερώτησης: 1513 8/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην περιοχή κελιών Β2:Β25 υπολογίστε με την βοήθεια πίνακα δεδομένων μίας μεταβλητής την αξία ΦΠΑ για τα αντίστοιχα ποσά που βρίσκονται στην περιοχή κελιών Α2:Α25. Ο τύπος υπολογισμού δίνεται στο κελί Ε3 και το ποσοστό ΦΠΑ στο κελί Ε1

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Στην περιοχή κελιών Β2:Β25 υπολογίστε με την βοήθεια πίνακα δεδομένων μίας μεταβλητής την αξία ΦΠΑ για τα αντίστοιχα ποσά που βρίσκονται στην περιοχή κελιών Α2:Α25. Ο τύπος υπολογισμού δίνεται στο κελί Ε3 και το ποσοστό ΦΠΑ στο κελί Ε1