Κωδικός ερώτησης: 1514 9/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην περιοχή κελιών D7:J30 υπολογίστε με την βοήθεια πίνακα δεδομένων δύο μεταβλητών την αξία ΦΠΑ για τα αντίστοιχα ποσά που βρίσκονται στην περιοχή κελιών C7:C30 και τα ποσοστά ΦΠΑ που βρίσκονται στην περιοχή κελιών D6:J6. Ο τύπος υπολογισμού δίνεται στο κελί B3.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Στην περιοχή κελιών D7:J30 υπολογίστε με την βοήθεια πίνακα δεδομένων δύο μεταβλητών την αξία ΦΠΑ για τα αντίστοιχα ποσά που βρίσκονται στην περιοχή κελιών C7:C30 και τα ποσοστά ΦΠΑ που βρίσκονται στην περιοχή κελιών D6:J6. Ο τύπος υπολογισμού δίνεται στο κελί B3.