Κωδικός ερώτησης: 1516 5/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προστατέψτε από το τρέχον βιβλίο εργασίας το ενεργό φύλλο εργασίας αλλά ο χρήστης να μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της περιοχής κελιών C4:C7 (χωρίς να ορίσετε δικαιώματα χρήστη σε περιοχή κελιών). Στην περίπτωση που σας ζητηθεί κωδικός ορίστε τον 1234

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016