Κωδικός ερώτησης: 1517 7/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ταξινομήστε όλα τα δεδομένα του τρέχοντος φύλλου εργασίας πρώτα ως προς την στήλη data01 μετά κατά την στήλη data02 και τέλος ως προς την στήλη data03. Εφαρμόστε σε όλα αύξουσα ταξινόμηση.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Ταξινομήστε όλα τα δεδομένα του τρέχοντος φύλλου εργασίας πρώτα ως προς την στήλη data01 μετά κατά την στήλη data02 και τέλος ως προς την στήλη data03. Εφαρμόστε σε όλα αύξουσα ταξινόμηση.