Κωδικός ερώτησης: 1518 8/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ταξινομήστε όλα τα δεδομένα του τρέχοντος φύλλου εργασίας πρώτα κατά αύξουσα σειρά ως προς την στήλη data15 μετά κατά την στήλη data08 σε φθίνουσα σειρά και τέλος ως προς την στήλη data01 σε φθίνουσα σειρά.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Ταξινομήστε όλα τα δεδομένα του τρέχοντος φύλλου εργασίας πρώτα κατά αύξουσα σειρά ως προς την στήλη data15 μετά κατά την στήλη data08 σε φθίνουσα σειρά και τέλος ως προς την στήλη data01 σε φθίνουσα σειρά.