Κωδικός ερώτησης: 1519 9/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Κάντε ταξινόμηση από αριστερά προς τα δεξιά με φθίνουσα ταξινόμηση ως προς την γραμμή, μετά ως προς την γραμμή 1500 με φθίνουσα σειρά και τέλος ως προς την γραμμή 1499 με φθίνουσα σειρά

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Κάντε ταξινόμηση από αριστερά προς τα δεξιά με φθίνουσα ταξινόμηση ως προς την 1η γραμμή, μετά ως προς την γραμμή 1500 με φθίνουσα σειρά και τέλος ως προς την γραμμή 1499 με φθίνουσα σειρά