Κωδικός ερώτησης: 1522 12/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε αυτόματο φίλτρο και εμφανίστε μόνο τις εγγραφές όπου η περιοχή είναι Ανατολικά, το χρώμα αρχίζει από Μ, και η τιμή είναι (>=70 ή <=10)

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εφαρμόστε αυτόματο φίλτρο και εμφανίστε μόνο τις εγγραφές όπου η περιοχή είναι Ανατολικά, το χρώμα αρχίζει από Μ, και η τιμή είναι (>=70 ή <=10)