Κωδικός ερώτησης: 1523 13/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε τα κατάλληλα δεδομένα στην περιοχή κελιών Α51:C51 έτσι ώστε αν εφαρμόσετε σύνθετο φίλτρο να εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές όπου πωλητής είναι ο Ντούγιας Β., χρώμα είναι το Μαύρο και το σύνολο είναι >2000. Εφαρμόστε το φίλτρο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εισάγετε τα κατάλληλα δεδομένα στην περιοχή κελιών Α51:C51 έτσι ώστε αν εφαρμόσετε σύνθετο φίλτρο να εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές όπου πωλητής είναι ο Ντούγιας Β., χρώμα είναι το Μαύρο και το σύνολο είναι >2000. Εφαρμόστε το φίλτρο.