Κωδικός ερώτησης: 1524 14/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε κατάλληλα δεδομένα στην περιοχή κελιών Α51:C52 έτσι ώστε αν εφαρμόσετε σύνθετο φίλτρο να εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές όπου το χρώμα είναι Μαύρο, οι μονάδες είναι <50 και το σύνολο είναι >2000 ή το χρώμα είναι Κόκκινο, οι μονάδες είναι >50 και το σύνολο είναι <2000 (εισάγετε τα δεδομένα με αυτή τη σειρά). Τα αποτελέσματα να αντιγραφούν στην περιοχή κελιών που αρχίζει από το κελί Α60.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εισάγετε κατάλληλα δεδομένα στην περιοχή κελιών Α51:C52 έτσι ώστε αν εφαρμόσετε σύνθετο φίλτρο να εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές όπου το χρώμα είναι Μαύρο, οι μονάδες είναι <50 και το σύνολο είναι >2000 ή το χρώμα είναι Κόκκινο, οι μονάδες είναι >50 και το σύνολο είναι <2000 (εισάγετε τα δεδομένα με αυτή τη σειρά). Τα αποτελέσματα να αντιγραφούν στην περιοχή κελιών που αρχίζει από το κελί Α60.