Κωδικός ερώτησης: 1526 11/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε το συνδεδεμένο αρχείο από το IL-ates1526_1 στο IL-ates1526_2 τα οποία βρίσκονται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Αλλάξτε το συνδεδεμένο αρχείο από το IL-ates1526_1 στο IL-ates1526_2 τα οποία βρίσκονται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας