Κωδικός ερώτησης: 1539 12/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο κελί Α1 εισάγετε την ημερομηνία γέννησής σας. Στο κελί Α2 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση που να δίνει πάντα την τρέχουσα ημερομηνία. Στο κελί Α3 εισάγετε κατάλληλο τύπο ή συνάρτηση έτσι ώστε να υπολογίζει το πλήθος των ημερών που έχετε ζήσει. Η μορφοποίηση στο κελί Α3 να είναι αριθμός με 0 δεκαδικά ψηφία και διαχωριστικό χιλιάδων.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Στο κελί Α1 εισάγετε την ημερομηνία γέννησής σας. Στο κελί Α2 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση που να δίνει πάντα την τρέχουσα ημερομηνία. Στο κελί Α3 εισάγετε κατάλληλο τύπο ή συνάρτηση έτσι ώστε να υπολογίζει το πλήθος των ημερών που έχετε ζήσει. Η μορφοποίηση στο κελί Α3 να είναι αριθμός με 0 δεκαδικά ψηφία και διαχωριστικό χιλιάδων.