Κωδικός ερώτησης: 1542 12/34
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο κελί Α1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα αθροίζει από το εύρος κελιών Α2:Α100 εκείνα τα κελιά τα οποία έχουν τιμή μεγαλύτερη ή ίση από 5000. Στο κελί Β1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα αθροίζει από το εύρος κελιών Β2:Β100 εκείνα τα κελιά στα οποία το αντίστοιχο κελί της στήλης Α έχει τιμή μεγαλύτερη ή ίση από 5000.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Στο κελί Α1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα αθροίζει από το εύρος κελιών Α2:Α100 εκείνα τα κελιά τα οποία έχουν τιμή μεγαλύτερη ή ίση από 5000. Στο κελί Β1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα αθροίζει από το εύρος κελιών Β2:Β100 εκείνα τα κελιά στα οποία το αντίστοιχο κελί της στήλης Α έχει τιμή μεγαλύτερη ή ίση από 5000.