Κωδικός ερώτησης: 1544 14/34
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο κελί Α1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα υπολογίζει πόσες φορές κάποιο κελί από την περιοχή κελιών Α3:Α50 έχει την τιμή CPU.

Στο κελί Β1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα υπολογίζει πόσα κελιά από την περιοχή κελιών Β3:Β50 έχουν τιμή μικρότερη ή ίση από 20.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Στο κελί Α1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα υπολογίζει πόσες φορές κάποιο κελί από την περιοχή κελιών Α3:Α50 έχει την τιμή CPU.
Στο κελί Β1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα υπολογίζει πόσα κελιά από την περιοχή κελιών Β3:Β50 έχουν τιμή μικρότερη ή ίση από 20.