Κωδικός ερώτησης: 1546 16/34
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο κελί Α5 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα ενοποιεί τα κελιά Α1, Α2, Α3, Α4.

Στο κελί Α6 εισάγετε κατάλληλο τύπο (όχι συνάρτηση) ο οποίος θα ενοποιεί τα κελιά Α1, Α2, Α3, Α4.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Στο κελί Α5 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα ενοποιεί τα κελιά Α1, Α2, Α3, Α4.
Στο κελί Α6 εισάγετε κατάλληλο τύπο (όχι συνάρτηση) ο οποίος θα ενοποιεί τα κελιά Α1, Α2, Α3, Α4.