Κωδικός ερώτησης: 1548 15/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε κατάλληλες συναρτήσεις στην περιοχή κελιών G5:G10 έτσι ώστε να υπολογίζεται το ποσό της δόσης ενός δανείου με βάση σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο. Τα δεδομένα δίνονται στην περιοχή κελιών Β5:F10

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εισάγετε κατάλληλες συναρτήσεις στην περιοχή κελιών G5:G10 έτσι ώστε να υπολογίζεται το ποσό της δόσης ενός δανείου με βάση σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο. Τα δεδομένα δίνονται στην περιοχή κελιών Β5:F10