Κωδικός ερώτησης: 1551 18/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε κατάλληλες συναρτήσεις στην περιοχή κελιών F5:F10 έτσι ώστε να υπολογίζεται το επιτόκιο της περιόδου. Τα δεδομένα δίνονται στην περιοχή κελιών Β5:F10.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εισάγετε κατάλληλες συναρτήσεις στην περιοχή κελιών F5:F10 έτσι ώστε να υπολογίζεται το επιτόκιο της περιόδου. Τα δεδομένα δίνονται στην περιοχή κελιών Β5:F10.