Κωδικός ερώτησης: 1552 17/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο κελί Ε3 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα επιστρέφει την τιμή TRUE όταν το κελί Α3 είναι μεγαλύτερο από 10 και το κελί Β3 είναι μεγαλύτερο από 10 και το κελί C3 είναι μεγαλύτερο από 10 και το κελί D3 είναι TRUE, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση θα επιστρέφει την τιμή FALSE. Αναπαράγετε την συνάρτηση αυτή μέχρι το κελί Ε50. Στο κελί Ε1 εισάγετε συνάρτηση η οποία θα επιστρέφει την τιμή TRUE όταν έστω και σε ένα κελί υπάρχει η τιμή TRUE από την περιοχή κελιών Ε3:Ε50.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016