Κωδικός ερώτησης: 1555 12/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε δύο σενάρια με τα εξής δεδομένα:

Όνομα: Min, Μεταβαλλόμενα κελιά: C5:C8, τιμές: 5, 6, 10, 8

Όνομα: Max, Μεταβαλλόμενα κελιά: C5:C8, τιμές: 11, 12, 15, 10

Εμφανίστε το σενάριο Max

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Δημιουργήστε δύο σενάρια με τα εξής δεδομένα: 
Όνομα: Min, Μεταβαλλόμενα κελιά: C5:C8, τιμές: 5, 6, 10, 8
Όνομα: Max, Μεταβαλλόμενα κελιά: C5:C8, τιμές: 11, 12, 15, 10
Εμφανίστε το σενάριο Max