Κωδικός ερώτησης: 1679 18/34
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης, εμφανίστε στο κελί J4 τον μέσο όρο των πωληθέντων προϊόντων για τον μήνα Απρίλιο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης, εμφανίστε στο κελί J4 τον μέσο όρο των πωληθέντων προϊόντων για τον μήνα Απρίλιο.