Κωδικός ερώτησης: 1711 20/34
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης εμφανίστε στο κελί J4 τη μικρότερη τιμή για την περιοχή των κελιών D5 έως D10.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης εμφανίστε στο κελί J4 τη μικρότερη τιμή για την περιοχή των κελιών D5 έως D10.