Κωδικός ερώτησης: 1718 23/34
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη συνάρτηση για να εισάγετε στο κελί G13 το άθροισμα των κελιών F4 έως F10. Στη συνέχεια αποθηκεύστε τις αλλαγές.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη συνάρτηση για να εισάγετε στο κελί G13 το άθροισμα των κελιών F4 έως F10. Στη συνέχεια αποθηκεύστε τις αλλαγές.