Κωδικός ερώτησης: 1731 24/34
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε στο κελί A8 την κατάλληλη συνάρτηση για να εμφανίσετε το πλήθος των κελιών της περιοχής κελιών A1 έως A6 που περιέχουν αριθμούς.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Χρησιμοποιήστε στο κελί A8 την κατάλληλη συνάρτηση για να εμφανίσετε το πλήθος των κελιών της περιοχής κελιών A1 έως A6 που περιέχουν αριθμούς.