Κωδικός ερώτησης: 1742 2/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης στο κελί B10 να εμφανίζεται το κείμενο ναι αν η τιμή για το προϊόν οθόνη είναι μικρότερη απο 115 Ευρώ. Σε κάθε άλλη περίπτωση να εμφανίζεται το κείμενο όχι.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016