Κωδικός ερώτησης: 1844 35/40
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie die entsprechende Funktion in die Zelle E11 ein, um den Tag des Datums von der Zelle E4 anzuzeigen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Fügen Sie die entsprechende Funktion in die Zelle E11 ein, um den Tag des Datums von der Zelle E4 anzuzeigen.