Κωδικός ερώτησης: 1844 28/34
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση στο κελί Ε11, εμφανίστε την ημέρα της ημερομηνίας που βρίσκεται στο κελί Ε4.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση στο κελί  Ε11, εμφανίστε την ημέρα της ημερομηνίας που βρίσκεται στο κελί Ε4.