Κωδικός ερώτησης: 1845 29/34
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο τρέχον φύλλο, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση στο κελί Ε14, στρογγυλοποιήστε τα περιεχόμενά του κελιού Ε11 σε 2 δεκαδικά ψηφία.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Στο τρέχον φύλλο, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση στο κελί  Ε14, στρογγυλοποιήστε τα περιεχόμενά του κελιού Ε11 σε 2 δεκαδικά ψηφία.