Κωδικός ερώτησης: 1859 18/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε μία αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα που να ξεκινά από το κελί G5. Η αναφορά θα αντλεί δεδομένα από την περιοχή κελιών A1:D201 και θα εμφανίζει το πεδίο ΗμερομηνίαΠαραγγελίας κατακόρυφα και το πεδίο Ονοματεπώνυμο οριζόντια. Σαν δεδομένα ορίστε να εμφανίζεται το άθροισμα του πεδίου Ποσότητα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Δημιουργήστε μία αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα που να ξεκινά από το κελί G5. Η αναφορά θα αντλεί δεδομένα από την περιοχή κελιών A1:D201 και θα εμφανίζει το πεδίο ΗμερομηνίαΠαραγγελίας κατακόρυφα και το πεδίο Ονοματεπώνυμο οριζόντια. Σαν δεδομένα ορίστε να εμφανίζεται το άθροισμα του πεδίου Ποσότητα.