Κωδικός ερώτησης: 1860 15/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα σύνθετο φίλτρο το οποίο να εμφανίζει μόνο τις παραγγελίες οι οποίες έχουν γίνει μετά από 2/2/2004 από τον Λαμπρόπουλο Στέλιο και η ποσότητα είναι μεγαλύτερη από 10.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Δημιουργήστε ένα σύνθετο φίλτρο το οποίο να εμφανίζει μόνο τις παραγγελίες οι οποίες έχουν γίνει μετά από 2/2/2004 από τον Λαμπρόπουλο Στέλιο και η ποσότητα είναι μεγαλύτερη από 10.