Κωδικός ερώτησης: 1861 30/34
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το πρότυπο Αναφορά.xltx το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας, διορθώστε τους τύπους στα κελιά C32 και D32 και αποθηκεύστε το πρότυπο με όνομα Αναφορά2.xltx στον ίδιο φάκελο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Ανοίξτε το πρότυπο Αναφορά.xltx το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας, διορθώστε τους τύπους στα κελιά C32 και D32 και αποθηκεύστε το πρότυπο με όνομα Αναφορά2.xltx στον ίδιο φάκελο.