Κωδικός ερώτησης: 1864 23/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε στις ποσότητες τέτοια μορφή αριθμών, ώστε να εμφανίζονται ως εξής:

Εάν είναι μηδέν τότε θα εμφανίζει την λέξη μηδέν

Εάν είναι μεγαλύτερος από μηδέν τότε θα εμφανίζει την λέξη συν ένα κενό και τον αριθμό με πλήθος 5 ψηφίων. Π.χ. το 6 θα γίνει συν 00006

Εάν είναι μικρότερος από το μηδέν τότε θα εμφανίζει την λέξη πλην ένα κενό και τον αριθμό με πλήθος 5 ψηφίων. Π.χ. το -6 θα γίνει πλην 00006

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016