Κωδικός ερώτησης: 1865 7/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Συμπληρώστε στην περιοχή κελιών F5:F16 κατάλληλη συνάρτηση η οποία να υπολογίζει τις προβλεπόμενες πωλήσεις για το έτος 2010 σύμφωνα με τα κριτήρια που υπάρχουν στην περιοχή κελιών I3:K6

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016