Κωδικός ερώτησης: 1868 21/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στον συγκεντρωτικό πίνακα ορίστε σαν τιμή να εμφανίζεται το πλήθος (καταμέτρηση) των ποσοτήτων αντί του αθροίσματος.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Στον συγκεντρωτικό πίνακα ορίστε σαν τιμή να εμφανίζεται το πλήθος (καταμέτρηση) των ποσοτήτων αντί του αθροίσματος.