Κωδικός ερώτησης: 1870 23/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαμορφώστε κατάλληλα το φύλλο εργασίας έτσι ώστε στην περιοχή δεδομένων του συγκεντρωτικού πίνακα να εμφανίζεται το άθροισμα της τιμής επί την ποσότητα (Μην χρησιμοποιήσετε υπολογιζόμενο πεδίο και μην μετακινήσετε τον συγκεντρωτικό πίνακα).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Διαμορφώστε κατάλληλα το φύλλο εργασίας έτσι ώστε στην περιοχή δεδομένων του συγκεντρωτικού πίνακα να εμφανίζεται το άθροισμα της τιμής επί την ποσότητα (Μην χρησιμοποιήσετε υπολογιζόμενο πεδίο και μην μετακινήσετε τον συγκεντρωτικό πίνακα).