Κωδικός ερώτησης: 1871 16/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε αύξουσα ταξινόμηση ως προς τον μήνα (όχι αλφαβητικά) και μετά ως προς το ποσό.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εφαρμόστε αύξουσα ταξινόμηση ως προς τον μήνα (όχι αλφαβητικά) και μετά ως προς το ποσό.