Κωδικός ερώτησης: 1874 31/34
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Συμπληρώστε στην περιοχή κελιών D5:D16 την κατάλληλη συνάρτηση που να εμφανίζει την κατάσταση των δαπανών σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες:

 

Εάν οι πωλήσεις είναι:Κατάσταση
Μικρότερο ή ίσο από 5000Κανονική
Από 5000 έως και 9000Μέτρια
Μεγαλύτερο από 9000Υψηλή

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Συμπληρώστε στην περιοχή κελιών D5:D16 την κατάλληλη συνάρτηση που να εμφανίζει την κατάσταση των δαπανών σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες:
 


Εάν οι πωλήσεις είναι:Κατάσταση
Μικρότερο ή ίσο από 5000Κανονική
Από 5000 έως και 9000Μέτρια
Μεγαλύτερο από 9000Υψηλή