Κωδικός ερώτησης: 1877 10/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στη περιοχή κελιών D4:H23 εισάγετε κατάλληλο τύπο που να υπολογίζει το ποσό των τόκων για τα επιτόκια που βρίσκονται στην περιοχή κελιών C4:C23 και για τα ποσά δανείου που βρίσκονται στην περιοχή κελιών D3:H3

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016