Κωδικός ερώτησης: 1878 24/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Κάντε τις κατάλληλες αλλαγές στην διάρθρωση των μερικών αθροισμάτων έτσι ώστε να εμφανίζονται μόνο τα σύνολα των πελατών και γενικό άθροισμα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Κάντε τις κατάλληλες αλλαγές στην διάρθρωση των μερικών αθροισμάτων έτσι ώστε να εμφανίζονται μόνο τα σύνολα των πελατών και γενικό άθροισμα.