Κωδικός ερώτησης: 1880 32/34
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε την συνάρτηση countblank στο κελί B1 για να υπολογίσετε τα κενά κελιά για την περιοχή Α1:A400.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Χρησιμοποιήστε την συνάρτηση countblank στο κελί B1 για να υπολογίσετε τα κενά κελιά για την περιοχή Α1:A400.