Κωδικός ερώτησης: 1898 2/6
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε τα δεδομένα από το αρχείο οριοθετημένο.txt του φακέλου IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας σας στο κελί A2. Tαξινομήστε κατά βαθμολογία με φθίνουσα ταξινόμηση την περιοχή Α2:Β12 και μορφοποιήστε υπό όρους την περιοχή Β3:Β12 σύμφωνα με τα στοιχεία της περιοχής E3:F5.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016