Κωδικός ερώτησης: 1901 5/6
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο ήδη ανοιχτό φύλλο εργασίας εισάγετε τα δεδομένα του αρχείου cars.csv το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνεια εργασίας και κάνετε τις κατάλληλες ενέργειες, ώστε ο τελικός πίνακας να είναι όμοιος με αυτόν της φωτογραφίας Εικόνα.jpg που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνεια εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Στο ήδη ανοιχτό φύλλο εργασίας εισάγετε τα δεδομένα του αρχείου cars.csv το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνεια εργασίας και κάνετε τις κατάλληλες ενέργειες, ώστε ο τελικός πίνακας να είναι όμοιος με αυτόν της φωτογραφίας Εικόνα.jpg που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνεια εργασίας.